Speciale 10x10 magisch vierkant

 

Orde 10 is dubbel priemgetal. Dus een panmagisch, symmetrisch en/of compact resultaat is niet mogelijk. Natuurlijk heb je wel concentrische of inleg resultaten.

 

Zie hieronder een eeuwenoud 10x10 magisch vierkant die ik per mail kreeg van Mahdi Alavi. Als je de getallen splitst in de reeksen 1 t/m 10, 11 t/m 20, ..., 91 t/m 100, zie dan dat een getal vanuit elke reeks precies 1x voorkomt in elke rij/kolom/diagonaal.

 

Ik heb het 10x10 magisch vierkant geanalyseerd en het (1e) kolompatroon is vrij makkelijk uit te puzzelen, maar een matching (2e) rijpatroon lukt mij niet om uit te puzzelen.

 

 

Speciale 10x10 magisch vierkant

100

89

79

65

53

46

33

27

12

1

82

22

68

47

10

91

58

32

76

19

77

34

43

7

11

90

92

56

69

26

39

41

2

14

78

25

88

94

60

64

44

9

13

80

66

36

21

86

95

55

6

17

30

35

42

59

67

71

85

93

57

97

81

23

38

63

75

20

3

48

61

52

98

84

28

73

16

8

45

40

24

70

54

99

83

18

5

49

31

72

15

74

37

51

96

4

50

62

29

87

 

 

10 x (getal-1) vanuit kolompatroon

10

9

8

7

6

5

4

3

2

1

9

3

7

5

1

10

6

4

8

2

8

4

5

1

2

9

10

6

7

3

4

5

1

2

8

3

9

10

6

7

5

1

2

8

7

4

3

9

10

6

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

6

10

9

3

4

7

8

2

1

5

7

6

10

9

3

8

2

1

5

4

3

7

6

10

9

2

1

5

4

8

2

8

4

6

10

1

5

7

3

9

 

 

+1x getal vanuit matching rijpatroon

10

9

8

7

6

5

4

3

2

1

9

3

7

5

1

10

6

4

8

2

8

4

5

1

2

9

10

6

7

3

4

5

1

2

8

3

9

10

6

7

5

1

2

8

7

4

3

9

10

6

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

6

10

9

3

4

7

8

2

1

5

7

6

10

9

3

8

2

1

5

4

3

7

6

10

9

2

1

5

4

8

2

8

4

6

10

1

5

7

3

9

 

 

Zie in onderstaande download de analyse van het speciale 10x10 magisch vierkant (en het speciale 14x14 magisch vierkant dat door Jos Luyendijk is gemaakt).

 

Download
10x10 & 14x14 magisch vierkant.xlsx
Microsoft Excel werkblad 36.7 KB

 

Zie ook het speciale 14x14 magisch vierkant.