8x8 magisch vierkant

 

Uitleg 8x8 magisch vierkant

Het meest perfecte 8x8 magisch vierkant is volgens Willem Barink en ik het Franklin panmagisch 8x8 vierkant en niet het complete 8x8 magisch vierkant, dat volgens de aanhangers van Kathleen Ollerenshaw het meest perfecte 8x8 vierkant is. Omdat het Franklin panmagisch 8x8 vierkant een transformatie van het complete 8x8 magisch vierkant is (en ik in de downloads de transformatie van Franklin panmagisch 8x8 vierkant naar compleet 8x8 magisch vierkant heb opgenomen) is het een non issue en kan de bezoeker van deze website zelf zijn meest perfecte 8x8 magisch vierkant kiezen.

 

Willem Barink en ik hebben het Franklin panmagisch 8x8 vierkant vanuit 4 verschillende soorten patronen geanalyseerd: Rij-/kolompatronen, panmagisch 4x4-/sudokupatronen, sudokupatronen en binaire patronen.

 

Zie voor meer gedetailleerdere uitleg de analyse van het meest perfecte 8x8 magisch vierkant.

 

Oplossingsmethoden

Oplossingsmethoden van het 8x8 magisch vierkant zijn:

 

De Medjig methode levert een panmagisch (en 4x4 compact) 8x8 vierkant op.

 

Ultramagisch, symmetrische transformatie en basissleutelmethode (ultramagisch) leveren een ultramagisch 8x8 vierkant op, dat panmagisch, 2x2 compact, symmetrisch en kloppend voor 1/2 rijen/kolommen is.

 

6x6 in 8x8, concentrisch en bimagisch leveren bijzondere magische 8x8 vierkanten op.

 

De resterende methoden leveren een Franklin panmagisch 8x8 vierkant op.