Methode van Strachey

 

Neem een kloppend 7x7 magisch vierkant en maak het tweede, derde en vierde 7x7 magisch vierkant door bij alle getallen van het eerste 7x7 magisch vierkant (7 x 7 = ) 49, (2 x 49 = ) 98 respectievelijk (3 x 49 = ) 147 op te tellen. We plaatsen het eerste vierkant in de linker bovenhoek, het tweede vierkant in de rechter onderhoek, het derde vierkant in de rechter bovenhoek en het vierde vierkant in de linker onderhoek.

 

 

46 31 16 1 42 27 12 144 129 114 99 140 125 110
5 39 24 9 43 35 20 103 137 122 107 141 133 118
13 47 32 17 2 36 28 111 145 130 115 100 134 126
21 6 40 25 10 44 29 119 104 138 123 108 142 127
22 14 48 33 18 3 37 120 112 146 131 116 101 135
30 15 7 41 26 11 45 128 113 105 139 124 109 143
38 23 8 49 34 19 4 136 121 106 147 132 117 102
193 178 163 148 189 174 159 95 80 65 50 91 76 61
152 186 171 156 190 182 167 54 88 73 58 92 84 69
160 194 179 164 149 183 175 62 96 81 66 51 85 77
168 153 187 172 157 191 176 70 55 89 74 59 93 78
169 161 195 180 165 150 184 71 63 97 82 67 52 86
177 162 154 188 173 158 192 79 64 56 90 75 60 94
185 170 155 196 181 166 151 87 72 57 98 83 68 53

 

 

Het vierkant is al kloppend voor de kolommen. Om het vierkant ook kloppend te maken voor de rijen en de diagonalen, moeten we getallen omwisselen. We splitsen het 7x7 vierkant in de linker bovenhoek en het 7x7 vierkant in de linker onderhoek beide in vieren (gemarkeerd door de blauwe getallen). De ‘kwarten’ linksboven en linksonder van het 7x7 vierkant in de linker bovenhoek moeten worden omgewisseld met de ‘kwarten’ linksboven en linksonder van het 7x7 vierkant in de linker onderhoek. Ook de (blauwe) getallen op de splitsing tussen de twee ‘kwarten’ moeten worden omgewisseld, alleen moet je om het (te verschuiven) rijtje te krijgen één plaats naar rechts opschuiven (= inspringen). Tenslotte wisselen we alle getallen uit de bovenste helft van de laatste kolommen om, met de getallen van de onderste helft van de laatste kolommen. Omdat we getallen uit de eerste 3 kolommen hebben omgewisseld, moeten we de getallen uit de laatste (3 – 1 = ) 2 kolommen omwisselen. Zie onder het eindresultaat.

 

 

14x14 magisch vierkant

193 178 163 1 42 27 12 144 129 114 99 140 76 61
152 186 171 9 43 35 20 103 137 122 107 141 84 69
160 194 179 17 2 36 28 111 145 130 115 100 85 77
21 153 187 172 10 44 29 119 104 138 123 108 93 78
169 161 195 33 18 3 37 120 112 146 131 116 52 86
177 162 154 41 26 11 45 128 113 105 139 124 60 94
185 170 155 49 34 19 4 136 121 106 147 132 68 53
46 31 16 148 189 174 159 95 80 65 50 91 125 110
5 39 24 156 190 182 167 54 88 73 58 92 133 118
13 47 32 164 149 183 175 62 96 81 66 51 134 126
168 6 40 25 157 191 176 70 55 89 74 59 142 127
22 14 48 180 165 150 184 71 63 97 82 67 101 135
30 15 7 188 173 158 192 79 64 56 90 75 109 143
38 23 8 196 181 166 151 87 72 57 98 83 117 102

 

 

De Strachey methode werkt voor magische vierkanten met grootte is dubbel oneven. Zie uitgewerkt voor 6x610x1014x1418x1822x2226x26 en 30x30

 

Download
14x14, Methode van Strachey.xls
Microsoft Excel werkblad 64.5 KB