Legende van de Lo Shu (= het verhaal van schildpad Lo Wi)

 

 

Hallo, ik ben Lo Wi, een schildpad van vijfduizend jaar oud. Ik woon in China in de rivier de Lo (de gele rivier). Hieronder staat mijn verhaal.

Toen ik nog jong was (in het jaar 2800 voor Christus) was ik dienaar van de riviergod. De riviergod was erg boos en liet de rivier telkens overstromen. De mensen legden dan een geschenk bij de oever van de rivier. Ze hoopten dat de riviergod het geschenk zou aannemen en de overstromingen zou laten stoppen. Iedere keer als een geschenk werd neergelegd, kroop ik uit de rivier en liep een rondje om het geschenk.

 

Op een dag stond een jongetje bij de rivier. Hij keek naar mijn schild en zag dat mijn schild uit 3x3 is negen vakjes bestond. In de negen vakjes stonden 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 of 9 stippen. Hij telde de stippen van telkens 3 vakjes die (van links naar rechts of van boven naar beneden of schuin) naast elkaar lagen.

 

Elke keer telde het jongetje 15 stippen. Het jongetje liep naar het dorpshoofd en vertelde wat hij had gezien. Het dorpshoofd riep een dorpsvergadering bijeen. De dorps-bewoners besloten 15 geschenken bij de oever van de rivier te leggen. Zo gezegd zo gedaan. Ik kroop uit de rivier en liep 15 rondjes om de geschenken. Dat duurt best lang hoor, voor een schildpad. Toen kwam de riviergod. Hij nam de geschenken en gebaarde de mensen dat de overstromingen zouden stoppen.

Zo, dat was een spannend verhaal hè! Nu mogen jullie aan de slag. Je kunt namelijk op acht verschillende manieren het 3x3 magisch vierkant uit mijn verhaal maken. Je hebt daarvoor de volgende 3 tips nodig:
  


[tip 1] Zet het getal 5 altijd in het midden.
[tip 2] Zet de getallen 2, 4, 6 en 8 altijd in de hoeken.
[tip 3] Zet de getallen 2 en 8 en de getallen 4 en 6 altijd schuin tegenover elkaar (dus niet

           onder of naast elkaar) in de hoeken.
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

5

 

 

 

 

5

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

5

 

 

 

 

5

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Download
3x3 magisch vierkant.xls
Microsoft Excel werkblad 29.0 KB