Concentrisch 10x10 magisch vierkant

 

Je kunt om het kleinste even magisch vierkant, het 4x4 magisch vierkant tot in het oneindige een rand er om heen leggen, zodat je een 4x4 in 6x6 in 8x8 in 10x10 in ... magisch vierkant krijgt.

 

 

getal + 10      =    getal + 14                 =      getal + 18                          =    4x4 in 6x6 in 8x8 in 10x10 MV

                                                92 2 98 4 14 18 84 16 86 91
                            57 12 52 14 1 3 63 58     88 75 30 70 32 19 21 81 76 13
            1 6 9 34 32 29     10 15 20 23 48 46 43 55     12 28 33 38 41 66 64 61 73 89
1 8 13 12     35 11 18 23 22 2     9 49 25 32 37 36 16 56     90 27 67 43 50 55 54 34 74 11
15 10 3 6     33 25 20 13 16 4     4 47 39 34 27 30 18 61     5 22 65 57 52 45 48 36 79 96
4 5 16 9     27 14 15 26 19 10     54 41 28 29 40 33 24 11     100 72 59 46 47 58 51 42 29 1
14 11 2 7     7 24 21 12 17 30     59 21 38 35 26 31 44 6     8 77 39 56 53 44 49 62 24 93
            8 31 28 3 5 36     60 22 45 42 17 19 50 5     94 78 40 63 60 35 37 68 23 7
                            7 53 13 51 64 62 2 8     6 25 71 31 69 82 80 20 26 95
                                                10 99 3 97 87 83 17 85 15 9

 

 

Download
10x10, concentrisch.xls
Microsoft Excel werkblad 57.0 KB