Kwadrantmethode, groepen 6 t/m 10

 

Algemene toelichting 8x8 basispatronen groep 6 t/m 10

In de voorgaand behandelde groepen vierkanten hadden we alleen te maken met kwadranten die bestonden uit 4 maal 4 getallen. Nu krijgen we kwadranten die bestaan uit 2 maal 8 getallen. Hoeveelx8 H-, K-, en gecombineerde HK-basispatronen zijn er?

 

Plaats basis kwadrant patroon H1, H2, H3, H4, H5 of H6 in de linker bovenhoek. In het voorbeeld is gekozen voor H4.

 

 

 H4 

0

5

2

7

 

 

 

 

6

3

4

1

 

 

 

 

5

0

7

2

 

 

 

 

3

6

1

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voor de rechter bovenhoek zijn er nu twee H-keuzes en twee K-keuzes mogelijk

 

 

 H4                     K4                     H                       K 

 0

5

2

7

 

 

0

7

2

5

 

 

2

7

0

5

 

 

2

5

0

7

6

3

4

1

 

 

6

1

4

3

 

 

4

1

6

3

 

 

4

3

6

1

5

0

7

2

 

 

5

2

7

0

 

 

7

2

5

0

 

 

7

0

5

2

3

6

1

4

 

 

3

4

1

6

 

 

1

4

3

6

 

 

1

6

3

4

 

 

Onafhankelijk van de keuze rechtsboven zijn er voor de linker onderhoek de volgende acht keuzes, alle met H-structuur:

 

 

 H4                     H                      H                      H  

0

5

2

7

 

 

5

0

7

2

 

 

4

1

6

3

 

 

1

4

3

6

6

3

4

1

 

 

3

6

1

4

 

 

2

7

0

5

 

 

7

2

5

0

5

0

7

2

 

 

0

5

2

7

 

 

1

4

3

6

 

 

4

1

6

3

3

6

1

4

 

 

6

3

4

1

 

 

7

2

5

0

 

 

2

7

0

5

 

 

 H3                     H                      H                      H

0

5

2

7

 

 

5

0

7

2

 

 

4

1

6

3

 

 

1

4

3

6

3

6

1

4

 

 

6

3

4

1

 

 

7

2

5

0

 

 

2

7

0

5

5

0

7

2

 

 

0

5

2

7

 

 

1

4

3

6

 

 

4

1

6

3

6

3

4

1

 

 

3

6

1

4

 

 

2

7

0

5

 

 

7

2

5

0

 

 

Waarna het 4e kwadrant vastligt. Kiezen we in het tweede kwadrant voor een H-structuur, dan krijgen we een HHHH basispatroon. Zie onder:

 

 

 H4                                H

0

5

2

7

2

7

0

5

6

3

4

1

4

1

6

3

5

0

7

2

7

2

5

0

3

6

1

4

1

4

3

6

4

1

6

3

6

3

4

1

2

7

0

5

0

5

2

7

1

4

3

6

3

6

1

4

7

2

5

0

5

0

7

2

 

 

Kiezen we in tweede kwadrant voor een K-structuur, dan krijgen we een HKHK basispatroon, bijvoorbeeld:

 

 

 H4                                K 

 0

5

2

7

0

7

2

5

6

3

4

1

6

1

4

3

5

0

7

2

5

2

7

0

3

6

1

4

3

4

1

6

4

1

6

3

4

3

6

1

2

7

0

5

2

5

0

7

1

4

3

6

1

6

3

4

7

2

5

0

7

0

5

2

 

 

Wanneer we een K-structuur in het linksbovenkwadrant zetten krijgen we een analoog verhaal. Voor de volledigheid onderstaand het analoge schema voor wanneer we met een K-structuur beginnen, bijvoorbeeld met K4. In het tweede kwadrant hebben we dan de volgende keuzes:
  

 

 K4                     H                       K                       H4 

0

7

2

5

 

 

2

7

0

5

 

 

2

5

0

7

 

 

0

5

2

7

6

1

4

3

 

 

4

1

6

3

 

 

4

3

6

1

 

 

6

3

4

1

5

2

7

0

 

 

7

2

5

0

 

 

7

0

5

2

 

 

5

0

7

2

3

4

1

6

 

 

1

4

3

6

 

 

1

6

3

4

 

 

3

6

1

4

 

 

En, onafhankelijk daarvan, in het derde kwadrant:

 K4                     K                       K                        K 

0

7

2

5

 

 

1

6

3

4

 

 

4

3

6

1

 

 

5

2

7

0

6

1

4

3

 

 

7

0

5

2

 

 

2

5

0

7

 

 

3

4

1

6

5

2

7

0

 

 

4

3

6

1

 

 

1

6

3

4

 

 

0

7

2

5

3

4

1

6

 

 

2

5

0

7

 

 

7

0

5

2

 

 

6

1

4

3

                 

 

0

7

2

5

 

 

1

6

3

4

 

 

4

3

6

1

 

 

5

2

7

0

3

4

1

6

 

 

2

5

0

7

 

 

7

0

5

2

 

 

6

1

4

3

5

2

7

0

 

 

4

3

6

1

 

 

1

6

3

4

 

 

0

7

2

5

6

1

4

3

 

 

7

0

5

2

 

 

2

5

0

7

 

 

3

4

1

6

 K3                      K                       K                       K

 

 

Waarna het KKKK- of KHKH-basispatroon basispatroon vastligt.

 

Uit voorgaande volgt dat er 6 x 16 = 96 HHHH basispatronen, 96 KKKKbasispatronen, 96 HKHK en 96 KHKH basispatronen zijn.

 

In totaal zijn er de 5 volgende combinatiemogelijkheden:

 

Groep 6 :  HHHH/H*H*H*H*,

Groep 7 :  KKKK/K*K*K*K*,

Groep 8 :  HHHH/K*K*K*K*,

Groep 9 :  4 varianten H/M, waarbij H staat voor homogeen en M voor gemengd patroon, Groep 10: 3 varianten M/M

 

 

Toelichting groep 6

In de algemene toelichting groep 6-10 hebben we het volgende 8x8 rijpatroon gemaakt:

 

 
 H4 (rijpatroon)

 0

5

2

7

2

7

0

5

6

3

4

1

4

1

6

3

5

0

7

2

7

2

5

0

3

6

1

4

1

4

3

6

4

1

6

3

6

3

4

1

2

7

0

5

0

5

2

7

1

4

3

6

3

6

1

4

7

2

5

0

5

0

7

2

 

  

Maken we nu het 8x8 patroon voor de kolomcoördinaten. Plaats het (gereflecteerde) basis kwadrant patroon H1*, H2*, H3*, H4*, H5* of H6* in de linker bovenhoek. In het voorbeeld is gekozen voor H5*.

 

 

H5* (kolompatroon), stap 1 

0

6

3

5

 

 

 

 

3

5

0

6

 

 

 

 

4

2

7

1

 

 

 

 

7

1

4

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voor de 5e rij is alleen de getallencombinatie 4-2-7-1 mogelijk. (Wanneer we zouden kiezen voor 0-6-3-5, krijgen we problemen bij het samenstellen van het eindvierkant). Hiermee is voor de totale linker onderhoek nog maar één invulling volgens de H*-structuur mogelijk:

 

 

 H5* (kolompatroon), stap 2 

0

6

3

5

 

 

 

 

3

5

0

6

 

 

 

 

4

2

7

1

 

 

 

 

7

1

4

2

 

 

 

 

4

2

7

1

 

 

 

 

7

1

4

2

 

 

 

 

0

6

3

5

 

 

 

 

3

5

0

6

 

 

 

 

 

 

Voor de 5e kolom zijn alleen de getallencombinaties 0-3-4-7 of 2-1-6-5 mogelijk. In het voorbeeld is gekozen voor 2-1-6-5. Met beide mogelijkheden kun je het kwadrant rechtsboven afmaken met handhaving van de H*-structuur. Het rechtsonderkwadrant volgt dan vanzelf en heeft noodzakelijkerwijs ook de H*-structuur.

 

 

 H5* (kolompatroon), stap 3

0

6

3

5

2

4

1

7

3

5

0

6

1

7

2

4

4

2

7

1

6

0

5

3

7

1

4

2

5

3

6

0

4

2

7

1

 

 

 

 

7

1

4

2

 

 

 

 

0

6

3

5

 

 

 

 

3

5

0

6

 

 

 

 

 

 

 H5* (kolompatroon), stap 4

0

6

3

5

2

4

1

7

3

5

0

6

1

7

2

4

4

2

7

1

6

0

5

3

7

1

4

2

5

3

6

0

4

2

7

1

6

0

5

3

7

1

4

2

5

3

6

0

0

6

3

5

2

4

1

7

3

5

0

6

1

7

2

4

 

 

In totaal zijn er 6 (namelijk H1* t/m H6*) x 2 (zie invulmogelijkheden van stap 3) = 12 verschillende kolompatronen mogelijk.

 

Tenslotte kan vanuit het rij- en kolompatroon het magische vierkant worden gemaakt.

 

 

  1x getal uit rijpatroon +1          +     8x getal uit kolompatroon         =     meest perfect 8x8 magisch vierkant 

0

5

2

7

2

7

0

5

 

 

0

6

3

5

2

4

1

7

 

 

1

54

27

48

19

40

9

62

6

3

4

1

4

1

6

3

 

 

3

5

0

6

1

7

2

4

 

 

31

44

5

50

13

58

23

36

5

0

7

2

7

2

5

0

 

 

4

2

7

1

6

0

5

3

 

 

38

17

64

11

56

3

46

25

3

6

1

4

1

4

3

6

 

 

7

1

4

2

5

3

6

0

 

 

60

15

34

21

42

29

52

7

4

1

6

3

6

3

4

1

 

 

4

2

7

1

6

0

5

3

 

 

37

18

63

12

55

4

45

26

2

7

0

5

0

5

2

7

 

 

7

1

4

2

5

3

6

0

 

 

59

16

33

22

41

30

51

8

1

4

3

6

3

6

1

4

 

 

0

6

3

5

2

4

1

7

 

 

2

53

28

47

20

39

10

61

7

2

5

0

5

0

7

2

 

 

3

5

0

6

1

7

2

4

 

 

32

43

6

49

14