Samengesteld, Proportioneel (1) a

 

Je kunt het 12x12 magisch vierkant opbouwen uit 4 evenredige magische 6x6 vierkanten. Evenredig betekent dat alle 4 magische 6x6 vierkanten dezelfde magische som van (1/2 x 870 = ) 435 hebben. We gebruiken de methode met reflecterende patronen (6x6) voor het maken van de magische 6x6 vierkanten. Alleen gebruiken we nu als rijcoördinaten niet de getallen 0 t/m 5 maar 0 t/m (4x6 -/- 1 = ) 23 en we verdelen de rijcoördinaten evenredig over de 4 magische 6x6 vierkanten.

 

 

1x rijcoördinaat                         +24x kolomcoördinaat + 1  =    6x6 magisch vierkant 

0 7 15 8 16 23   0 5 0 5 5 0   1 128 16 129 137 24
23 7 8 15 16 0   1 1 4 4 1 4   48 32 105 112 41 97
0 16 8 15 7 23   3 2 2 2 3 3   73 65 57 64 80 96
23 16 8 15 7 0   2 3 3 3 2 2   72 89 81 88 56 49
23 7 15 8 16 0   4 4 1 1 4 1   120 104 40 33 113 25
0 16 15 8 7 23   5 0 5 0 0 5   121 17 136 9 8 144
                                       
1 6 14 9 17 22   0 5 0 5 5 0   2 127 15 130 138 23
22 6 9 14 17 1   1 1 4 4 1 4   47 31 106 111 42 98
1 17 9 14 6 22   3 2 2 2 3 3   74 66 58 63 79 95
22 17 9 14 6 1   2 3 3 3 2 2   71 90 82 87 55 50
22 6 14 9 17 1   4 4 1 1 4 1   119 103 39 34 114 26
1 17 14 9 6 22   5 0 5 0 0 5   122 18 135 10 7 143
                                       
2 5 13 10 18 21   0 5 0 5 5 0   3 126 14 131 139 22
21 5 10 13 18 2   1 1 4 4 1 4   46 30 107 110 43 99
2 18 10 13 5 21   3 2 2 2 3 3   75 67 59 62 78 94
21 18 10 13 5 2   2 3 3 3 2 2   70 91 83 86 54 51
21 5 13 10 18 2   4 4 1 1 4 1   118 102 38 35 115 27
2 18 13 10 5 21   5 0 5 0 0 5   123 19 134 11 6 142
                                       
3 4 12 11 19 20   0 5 0 5 5 0   4 125 13 132 140 21
20 4 11 12 19 3   1 1 4 4 1 4   45 29 108 109 44 100
3 19 11 12 4 20   3 2 2 2 3 3   76 68 60 61 77 93
20 19 11 12 4 3   2 3 3 3 2 2   69 92 84 85 53 52
20 4 12 11 19 3   4 4 1 1 4 1   117 101 37 36 116 28
3 19 12 11 4 20   5 0 5 0 0 5   124 20 133 12 5 141

 

 

Voeg de 4 magische 6x6 vierkanten samen.

 

 

12x12 magisch vierkant

1 128 16 129 137 24 2 127 15 130 138 23
48 32 105 112 41 97 47 31 106 111 42 98
73 65 57 64 80 96 74 66 58 63 79 95
72 89 81 88 56 49 71 90 82 87 55 50
120 104 40 33 113 25 119 103 39 34 114 26
121 17 136 9 8 144 122 18 135 10 7 143
3 126 14 131 139 22 4 125 13 132 140 21
46 30 107 110 43 99 45 29 108 109 44 100
75 67 59 62 78 94 76 68 60 61 77 93
70 91 83 86 54 51 69 92 84 85 53 52
118 102 38 35 115 27 117 101 37 36 116 28
123 19 134 11 6 142 124 20 133 12 5 141

 

 

Dit magisch vierkant is kloppend voor 1/2 rijen/kolommen/diagonalen en 6x6 compact.

 

Bovendien staan de getallen in een strakke volgorde (ga heen en terug door de 6x6 deelvierkanten) in het magisch vierkant.

 

 

Zie methode samengesteld, proportioneel (1) op deze website uitgewerkt voor

8x89x912x12a12x12b15x15a15x15b16x16a16x16b18x1820x20a20x20b21x21a21x21b24x24a24x24b, 24x24c27x27a27x27b28x28a28x28b30x30a30x30b32x32a32x32b32x32c

 

Download
12x12, Samengesteld, Prop. (1) a.xls
Microsoft Excel werkblad 77.0 KB