From 3x3x3x3x3 to 3x3x3x3x3x3 magic hypercube

 

Use a 3x3x3x3x3 magic hypercube to construct a 3x3x3x3x3x3 magic hypercube.

 

 

Take 1x digit from first grid

11 162 193 225 40 101 130 164 72 130 164 72 11 162 193 225 40 101 225 40 101 130 164 72 11 162 193
142 203 21 50 84 232 174 79 113 174 79 113 142 203 21 50 84 232 50 84 232 174 79 113 142 203 21
213 1 152 91 242 33 62 123 181 62 123 181 213 1 152 91 242 33 91 242 33 62 123 181 213 1 152
135 166 65 13 155 198 218 45 103 218 45 103 135 166 65 13 155 198 13 155 198 218 45 103 135 166 65
176 75 115 138 205 23 52 86 228 52 86 228 176 75 115 138 205 23 138 205 23 52 86 228 176 75 115
55 125 186 215 6 145 96 235 35 96 235 35 55 125 186 215 6 145 215 6 145 96 235 35 55 125 186
220 38 108 128 171 67 18 157 191 18 157 191 220 38 108 128 171 67 128 171 67 18 157 191 220 38 108
48 88 230 178 77 111 140 201 25 140 201 25 48 88 230 178 77 111 178 77 111 140 201 25 48 88 230
98 240 28 60 118 188 208 8 150 208 8 150 98 240 28 60 118 188 60 118 188 208 8 150 98 240 28
139 200 27 47 90 229 180 76 110 180 76 110 139 200 27 47 90 229 47 90 229 180 76 110 139 200 27
210 7 149 97 239 30 59 120 187 59 120 187 210 7 149 97 239 30 97 239 30 59 120 187 210 7 149
17 159 190 222 37 107 127 170 69 127 170 69 17 159 190 222 37 107 222 37 107 127 170 69 17 159 190
173 81 112 144 202 20 49 83 234 49 83 234 173 81 112 144 202 20 144 202 20 49 83 234 173 81 112
61 122 183 212 3 151 93 241 32 93 241 32 61 122 183 212 3 151 212 3 151 93 241 32 61 122 183
132 163 71 10 161 195 224 42 100 224 42 100 132 163 71 10 161 195 10 161 195 224 42 100 132 163 71
54 85 227 175 74 117 137 207 22 137 207 22 54 85 227 175 74 117 175 74 117 137 207 22 54 85 227
95 237 34 57 124 185 214 5 147 214 5 147 95 237 34 57 124 185 57 124 185 214 5 147 95 237 34
217 44 105 134 168 64 15 154 197 15 154 197 217 44 105 134 168 64 134 168 64 15 154 197 217 44 105
216 4 146 94 236 36 56 126 184 56 126 184 216 4 146 94 236 36 94 236 36 56 126 184 216 4 146
14 156 196 219 43 104 133 167 66 133 167 66 14 156 196 219 43 104 219 43 104 133 167 66 14 156 196
136 206 24 53 87 226 177 73 116 177 73 116 136 206 24 53 87 226 53 87 226 177 73 116 136 206 24
58 119 189 209 9 148 99 238 29 99 238 29 58 119 189 209 9 148 209 9 148 99 238 29 58 119 189
129 169 68 16 158 192 221 39 106 221 39 106 129 169 68 16 158 192 16 158 192 221 39 106 129 169 68
179 78 109 141 199 26 46 89 231 46 89 231 179 78 109 141 199 26 141 199 26 46 89 231 179 78 109
92 243 31 63 121 182 211 2 153 211 2 153 92 243 31 63 121 182 63 121 182 211 2 153 92 243 31
223 41 102 131 165 70 12 160 194 12 160 194 223 41 102 131 165 70 131 165 70 12 160 194 223 41 102
51 82 233 172 80 114 143 204 19 143 204 19 51 82 233 172 80 114 172 80 114 143 204 19 51 82 233

 

 

+ 243x digit from second grid

2 1 0 0 2 1 1 0 2 0 2 1 1 0 2 2 1 0 1 0 2 2 1 0 0 2 1
0 2 1 1 0 2 2 1 0 1 0 2 2 1 0 0 2 1 2 1 0 0 2 1 1 0 2
1 0 2 2 1 0 0 2 1 2 1 0 0 2 1 1 0 2 0 2 1 1 0 2 2 1 0
1 0 2 2 1 0 0 2 1 2 1 0 0 2 1 1 0 2 0 2 1 1 0 2 2 1 0
2 1 0 0 2 1 1 0 2 0 2 1 1 0 2 2 1 0 1 0 2 2 1 0 0 2 1
0 2 1 1 0 2 2 1 0 1 0 2 2 1 0 0 2 1 2 1 0 0 2 1 1 0 2
0 2 1 1 0 2 2 1 0 1 0 2 2 1 0 0 2 1 2 1 0 0 2 1 1 0 2
1 0 2 2 1 0 0 2 1 2 1 0 0 2 1 1 0 2 0 2 1 1 0 2 2 1 0
2 1 0 0 2 1 1 0 2 0 2 1 1 0 2 2 1 0 1 0 2 2 1 0 0 2 1
0 2 1 1 0 2 2 1 0 1 0 2 2 1 0 0 2 1 2 1 0 0 2 1 1 0 2
1 0 2 2 1 0 0 2 1 2 1 0 0 2 1 1 0 2 0 2 1 1 0 2 2 1 0
2 1 0 0 2 1 1 0 2 0 2 1 1 0 2 2 1 0 1 0 2 2 1 0 0 2 1
2 1 0 0 2 1 1 0 2 0 2 1 1 0 2 2 1 0 1 0 2 2 1 0 0 2 1
0 2 1 1 0 2 2 1 0 1 0 2 2 1 0 0 2 1 2 1 0 0 2 1 1 0 2
1 0 2 2 1 0 0 2 1 2 1 0 0 2 1 1 0 2 0 2 1 1 0 2 2 1 0
1 0 2 2 1 0 0 2 1 2 1 0 0 2 1 1 0 2 0 2 1 1 0 2 2 1 0
2 1 0 0 2 1 1 0 2 0 2 1 1 0 2 2 1 0 1 0 2 2 1 0 0 2 1
0 2 1 1 0 2 2 1 0 1 0 2 2 1 0 0 2 1 2 1 0 0 2 1 1 0 2
1 0 2 2 1 0 0 2 1 2 1 0 0 2 1 1 0 2 0 2 1 1 0 2 2 1 0
2 1 0 0 2 1 1 0 2 0 2 1 1 0 2 2 1 0 1 0 2 2 1 0 0 2 1
0 2 1 1 0 2 2 1 0 1 0 2 2 1 0 0 2 1 2 1 0 0 2 1 1 0 2
0 2 1 1 0 2 2 1 0 1 0 2 2 1 0 0 2 1 2 1 0 0 2 1 1 0 2
1 0 2 2 1 0 0 2 1 2 1 0 0 2 1 1 0 2 0 2 1 1 0 2 2 1 0
2 1 0 0 2 1 1 0 2 0 2 1 1 0 2 2 1 0 1 0 2 2 1 0 0 2 1
2 1 0 0 2 1 1 0 2 0 2 1 1 0 2 2 1 0 1 0 2 2 1 0 0 2 1
0 2 1 1 0 2 2 1 0 1 0 2 2 1 0 0 2 1 2 1 0 0 2 1 1 0 2
1 0 2 2 1 0 0 2 1 2 1 0 0 2 1 1 0 2 0 2 1 1 0 2 2 1 0

 

 

= 3x3x3x3x3x3 magic hypercube

497 405 193 225 526 344 373 164 558 130 650 315 254 162 679 711 283 101 468 40 587 616 407 72 11 648 436
142 689 264 293 84 718 660 322 113 417 79 599 628 446 21 50 570 475 536 327 232 174 565 356 385 203 507
456 1 638 577 485 33 62 609 424 548 366 181 213 487 395 334 242 519 91 728 276 305 123 667 699 244 152
378 166 551 499 398 198 218 531 346 704 288 103 135 652 308 256 155 684 13 641 441 461 45 589 621 409 65
662 318 115 138 691 266 295 86 714 52 572 471 419 75 601 624 448 23 381 205 509 538 329 228 176 561 358
55 611 429 458 6 631 582 478 35 339 235 521 541 368 186 215 492 388 701 249 145 96 721 278 298 125 672
220 524 351 371 171 553 504 400 191 261 157 677 706 281 108 128 657 310 614 414 67 18 643 434 463 38 594
291 88 716 664 320 111 140 687 268 626 444 25 48 574 473 421 77 597 178 563 354 383 201 511 534 331 230
584 483 28 60 604 431 451 8 636 208 494 393 341 240 514 546 361 188 303 118 674 694 251 150 98 726 271
139 686 270 290 90 715 666 319 110 423 76 596 625 443 27 47 576 472 533 333 229 180 562 353 382 200 513
453 7 635 583 482 30 59 606 430 545 363 187 210 493 392 340 239 516 97 725 273 302 120 673 696 250 149
503 402 190 222 523 350 370 170 555 127 656 312 260 159 676 708 280 107 465 37 593 613 413 69 17 645 433
659 324 112 144 688 263 292 83 720 49 569 477 416 81 598 630 445 20 387 202 506 535 326 234 173 567 355
61 608 426 455 3 637 579 484 32 336 241 518 547 365 183 212 489 394 698 246 151 93 727 275 304 122 669
375 163 557 496 404 195 224 528 343 710 285 100 132 649 314 253 161 681 10 647 438 467 42 586 618 406 71
297 85 713 661 317 117 137 693 265 623 450 22 54 571 470 418 74 603 175 560 360 380 207 508 540 328 227
581 480 34 57 610 428 457 5 633 214 491 390 338 237 520 543 367 185 300 124 671 700 248 147 95 723 277
217 530 348 377 168 550 501 397 197 258 154 683 703 287 105 134 654 307 620 411 64 15 640 440 460 44 591
459 4 632 580 479 36 56 612 427 542 369 184 216 490 389 337 236 522 94 722 279 299 126 670 702 247 146
500 399 196 219 529 347 376 167 552 133 653 309 257 156 682 705 286 104 462 43 590 619 410 66 14 642 439
136 692 267 296 87 712 663 316 116 420 73 602 622 449 24 53 573 469 539 330 226 177 559 359 379 206 510
58 605 432 452 9 634 585 481 29 342 238 515 544 362 189 209 495 391 695 252 148 99 724 272 301 119 675
372 169 554 502 401 192 221 525 349 707 282 106 129 655 311 259 158 678 16 644 435 464 39 592 615 412 68
665 321 109 141 685 269 289 89 717 46 575 474 422 78 595 627 442 26 384 199 512 532 332 231 179 564 352
578 486 31 63 607 425 454 2 639 211 488 396 335 243 517 549 364 182 306 121 668 697 245 153 92 729 274
223 527 345 374 165 556 498 403 194 255 160 680 709 284 102 131 651 313 617 408 70 12 646 437 466 41 588
294 82 719 658 323 114 143 690 262 629 447 19 51 568 476 415 80 600 172 566 357 386 204 505 537 325 233

 

 

Download
3x3x3x3x3x3, from 3x3x3x3x3.xls
Microsoft Excel werkblad 310.0 KB