Khajuraho methode

 

Gebruik het beroemde Khajuraho 4x4 panmagisch vierkant om grotere magische vierkanten te maken van orde is veelvoud van 4 (= 8x8, 12x12, 16x16, 20x20, … magisch vierkant).

 

Herschrijf het Khajuraho magisch vierkant als volgt:

 

 

Khajuraho magisch vierk.              Basis magisch vierkant 

7

12

1

14

   

7

h-4

1

h-2

2

13

8

11

   

2

h-3

8

h-5

16

3

10

5

   

h

3

h-6

5

9

6

15

4

   

h-7

6

h-1

4

  

 

Om een 12x12 panmagisch vierkant te maken, heb je het basis vierkant en 8 aanvullende magische vierkanten nodig:

 

 

7
h-4 1 h-2 8 -8 8 -8 16 -16 16 -16
2 h-3 8 h-5 8 -8 8 -8 16 -16 16 -16
h 3 h-6 5 -8 8 -8 8 -16 16 -16 16
h-7 6 h-1 4 -8 8 -8 8 -16 16 -16 16
24 -24 24 -24 32 -32 32 -32 40 -40 40 -40
24 -24 24 -24 32 -32 32 -32 40 -40 40 -40
-24 24 -24 24 -32 32 -32 32 -40 40 -40 40
-24 24 -24 24 -32 32 -32 32 -40 40 -40 40
48 -48 48 -48 56 -56 56 -56 64 -64 64 -64
48 -48 48 -48 56 -56 56 -56 64 -64 64 -64
-48 48 -48 48 -56 56 -56 56 -64 64 -64 64
-48 48 -48 48 -56 56 -56 56 -64 64 -64 64

 

 

Het hoogste getal in het 12x12 magisch vierkant is 144. Vul 144 voor h in en bereken alle getallen. Je krijgt dan het volgende 12x12 panmagisch vierkant. 

 

 

Panmagisch 12x12 vierkant

7 140 1 142 15 132 9 134 23 124 17 126
2 141 8 139 10 133 16 131 18 125 24 123
144 3 138 5 136 11 130 13 128 19 122 21
137 6 143 4 129 14 135 12 121 22 127 20
31 116 25 118 39 108 33 110 47 100 41 102
26 117 32 115 34 109 40 107 42 101 48 99
120 27 114 29 112 35 106 37 104 43 98 45
113 30 119 28 105 38 111 36 97 46 103 44
55 92 49 94 63 84 57 86 71 76 65 78
50 93 56 91 58 85 64 83 66 77 72 75
96 51 90 53 88 59 82 61 80 67 74 69
89 54 95 52 81 62 87 60 73 70 79 68

 

 

Dit magisch vierkant is bijna meest perfect. Echter, niet alle 2x2 sub-vierkanten leveren 1/3 van de magische som (1/3 x 870 = 290) op. Als je de kleuren omwisselt, dan krijg je het volgende meest perfect magisch 12x12 vierkant:

 

 

23 140 1 126 15 132 9 134 7 124 17 142
2 125 24 139 10 133 16 131 18 141 8 123
144 19 122 5 136 11 130 13 128 3 138 21
121 6 143 20 129 14 135 12 137 22 127 4
47 116 25 102 39 108 33 110 31 100 41 118
26 101 48 115 34 109 40 107 42 117 32 99
120 43 98 29 112 35 106 37 104 27 114 45
97 30 119 44 105 38 111 36 113 46 103 28
71 92 49 78 63 84 57 86 55 76 65 94
50 77 72 91 58 85 64 83 66 93 56 75
96 67 74 53 88 59 82 61 80 51 90 69
73 54 95 68 81 62 87 60 89 70 79 52

 

Download
12x12, Khajuraho methode.xls
Microsoft Excel werkblad 365.0 KB