Ultra magisch 9x9 vierkant

 

Het ultra magische 9x9 vierkant wordt gemaakt met behulp van twee keer dezelfde of twee verschillende 3x3 magische vierkanten.

 

 

1x getal uit 1e patroon                +     9x (getal -/- 1) uit 2e patroon      =     Ultra magisch 9x9 vierkant

1 5 9 6 7 2 8 3 4     1 8 6 1 8 6 1 8 6     1 68 54 6 70 47 8 66 49
8 3 4 1 5 9 6 7 2     5 3 7 5 3 7 5 3 7     44 21 58 37 23 63 42 25 56
6 7 2 8 3 4 1 5 9     9 4 2 9 4 2 9 4 2     78 34 11 80 30 13 73 32 18
1 5 9 6 7 2 8 3 4     6 1 8 6 1 8 6 1 8     46 5 72 51 7 65 53 3 67
8 3 4 1 5 9 6 7 2     7 5 3 7 5 3 7 5 3     62 39 22 55 41 27 60 43 20
6 7 2 8 3 4 1 5 9     2 9 4 2 9 4 2 9 4     15 79 29 17 75 31 10 77 36
1 5 9 6 7 2 8 3 4     8 6 1 8 6 1 8 6 1     64 50 9 69 52 2 71 48 4
8 3 4 1 5 9 6 7 2     3 7 5 3 7 5 3 7 5     26 57 40 19 59 45 24 61 38
6 7 2 8 3 4 1 5 9     4 2 9 4 2 9 4 2 9     33 16 74 35 12 76 28 14 81

 

 

Het ultra magisch 9x9 vierkant is panmagisch, symmetrisch, 3x3 compact en kloppend voor elke 1/3 rij/kolom (het is niet mogelijk om het 9x9 ultramagisch vierkant ook nog kloppend voor 1/3 diagonaal te krijgen).

 

 

Deze methode werkt voor magische vierkanten met grootte is oneven kwadraat. Zie op deze website uitgewerkt voor 9x9 en 25x25

 

Download
9x9, Ultra magisch 9x9 vierkant.xls
Microsoft Excel werkblad 80.0 KB