Ultra magisch 9x9 vierkant

 

Het ultra magische 9x9 vierkant wordt gemaakt met behulp van twee keer dezelfde of twee verschillende 3x3 magische vierkanten.

 

 

1x getal uit 1e patroon                +     9x (getal -/- 1) uit 2e patroon      =     Ultra magisch 9x9 vierkant

1 5 9 6 7 2 8 3 4     1 8 6 1 8 6 1 8 6     1 68 54 6 70 47 8 66 49
8 3 4 1 5 9 6 7 2     5 3 7 5 3 7 5 3 7     44 21 58 37 23 63 42 25 56
6 7 2 8 3 4 1 5 9     9 4 2 9 4 2 9 4 2     78 34 11 80 30 13 73 32 18
1 5 9 6 7 2 8 3 4     6 1 8 6 1 8 6 1 8     46 5 72 51 7 65 53 3 67
8 3 4 1 5 9 6 7 2     7 5 3 7 5 3 7 5 3     62 39 22 55 41 27 60 43 20
6 7 2 8 3 4 1 5 9     2 9 4 2 9 4 2 9 4     15 79 29 17 75 31 10 77 36
1 5 9 6 7 2 8 3 4     8 6 1 8 6 1 8 6 1     64 50 9 69 52 2 71 48 4
8 3 4 1 5 9 6 7 2     3 7 5 3 7 5 3 7 5     26 57 40 19 59 45 24 61 38
6 7 2 8 3 4 1 5 9     4 2 9 4 2 9 4 2 9     33 16 74 35 12 76 28 14 81

 

 

Het ultra magisch 9x9 vierkant is panmagisch, symmetrisch, 3x3 compact en kloppend voor elke 1/3 rij/kolom (het is niet mogelijk om het 9x9 ultramagisch vierkant ook nog kloppend voor 1/3 diagonaal te krijgen).

 

 

Download
9x9, Ultra magisch 9x9 vierkant.xls
Microsoft Excel werkblad 80.0 KB