Shift methode

 

Deze methode werkt voor alle oneven vierkanten, die geen veelvoud van 3 zijn (dus 5x5, 7x7, 11x11, 13x13, 17x17, ...). Bijvoorbeeld voor het 11x11 vierkant, gebruik dan in de eerste rij de getallen 0-a-b-c-d-e-f-g-h-i-j (waarbij je voor a t/m j tien verschillende getallen uit 1 t/m 10 kunt nemen; dat is 10x9x8x7x6x5x4x3x2 = 3.628.800 verschillende getallencombinaties!!!)

 

Schuif in het eerste patroon de eerste regel in rij 2 t/m 11 telkens twee plaatsen naar links en schuif in het tweede patroon de eerste regel in rij 2 t/m 11 telkens twee plaatsen naar rechts.

 

 

Neem 1x getal uit 1e patroon +1

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
2 3 4 5 6 7 8 9 10 0 1
4 5 6 7 8 9 10 0 1 2 3
6 7 8 9 10 0 1 2 3 4 5
8 9 10 0 1 2 3 4 5 6 7
10 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 0
3 4 5 6 7 8 9 10 0 1 2
5 6 7 8 9 10 0 1 2 3 4
7 8 9 10 0 1 2 3 4 5 6
9 10 0 1 2 3 4 5 6 7 8

 

 

+ 11x getal uit 2e patroon

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
9 10 0 1 2 3 4 5 6 7 8
7 8 9 10 0 1 2 3 4 5 6
5 6 7 8 9 10 0 1 2 3 4
3 4 5 6 7 8 9 10 0 1 2
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 0
10 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
8 9 10 0 1 2 3 4 5 6 7
6 7 8 9 10 0 1 2 3 4 5
4 5 6 7 8 9 10 0 1 2 3
2 3 4 5 6 7 8 9 10 0 1

 

 

= panmagisch 11x11 vierkant

1 13 25 37 49 61 73 85 97 109 121
102 114 5 17 29 41 53 65 77 78 90
82 94 106 118 9 21 33 34 46 58 70
62 74 86 98 110 111 2 14 26 38 50
42 54 66 67 79 91 103 115 6 18 30
22 23 35 47 59 71 83 95 107 119 10
112 3 15 27 39 51 63 75 87 99 100
92 104 116 7 19 31 43 55 56 68 80
72 84 96 108 120 11 12 24 36 48 60
52 64 76 88 89 101 113 4 16 28 40
32 44 45 57 69 81 93 105 117 8 20

 

 

Je kunt dit resultaat nog op een 2x2 tapijt van het 11x11 magisch vierkant verschuiven en dan krijg je 120x zoveel oplossingen.

 

Je kunt in plaats van een shift van 2 naar rechts en 2 naar links ook een shift van 3, 4, of 5 naar links/ rechts nemen (b.v. in het eerste patroon 3 naar rechts en in het 2e patroon 4 naar links óf 4 naar rechts), waarbij je alle 89.227.651.645.440.000 panmagische 11x 11 vierkanten kunt maken (dat zijn ruim 89 miljoen x miljard mogelijkheden).

 

 De shiftmethode werk voor oneven grootte vanaf 5x5 tot oneindig. Zie uitgewerkt voor 5x5, 7x7, 9x9 (1), 9x9 (2), 11x11, 13x13, 15x15 (1), 15x15 (2), 17x17, 19x19, 21x21 (1), 21x21 (2), 23x23, 25x25, 27x27 (1), 27x27 (2), 29x29 en 31x31

 

N.B.: Bij grootte is (oneven) veelvoud van 3 leidt de eenvoudige shiftmethode meestal tot een semimagisch resultaat (dus niet kloppend voor de diagonalen). Maar als bepaalde randvoorwaarden in acht worden genomen, kan ook voor grootte is (oneven) veelvoud van 3 de shiftmethode worden gebruikt.

 

Download
11x11, Shift methode.xls
Microsoft Excel werkblad 42.0 KB