Samengesteld, Proportioneel (1) b

 

Je kunt het 8x8 magisch vierkant opbouwen uit 9 evenredige panmagische 4x4 vierkanten. Evenredig betekent dat alle 9 panmagisch 4x4 vierkanten dezelfde magische som van (1/3 x 870 = ) 290 hebben. We gebruiken de basissleutel methode (4x4) voor het maken van de panmagische 4x4 vierkanten. Alleen gebruiken we nu als rijcoördinaten niet de getallen 0 t/m 3 maar 0 t/m (9x4 -/- 1 = ) 35 en we verdelen de rijcoördinaten evenredig over de 9 panmagische 4x4 vierkanten.

 

 

1x rijcoördinaat  +36x kolomcoördinaat + 1 = panmagisch 4x4 vierkant

0 17 18 35   0 3 1 2   1 126 55 108
18 35 0 17   3 0 2 1   127 36 73 54
17 0 35 18   2 1 3 0   90 37 144 19
35 18 17 0   1 2 0 3   72 91 18 109
                           
1 16 19 34   0 3 1 2   2 125 56 107
19 34 1 16   3 0 2 1   128 35 74 53
16 1 34 19   2 1 3 0   89 38 143 20
34 19 16 1   1 2 0 3   71 92 17 110
                           
2 15 20 33   0 3 1 2   3 124 57 106
20 33 2 15   3 0 2 1   129 34 75 52
15 2 33 20   2 1 3 0   88 39 142 21
33 20 15 2   1 2 0 3   70 93 16 111
                           
3 14 21 32   0 3 1 2   4 123 58 105
21 32 3 14   3 0 2 1   130 33 76 51
14 3 32 21   2 1 3 0   87 40 141 22
32 21 14 3   1 2 0 3   69 94 15 112
                           
4 13 22 31   0 3 1 2   5 122 59 104
22 31 4 13   3 0 2 1   131 32 77 50
13 4 31 22   2 1 3 0   86 41 140 23
31 22 13 4   1 2 0 3   68 95 14 113
                           
5 12 23 30   0 3 1 2   6 121 60 103
23 30 5 12   3 0 2 1   132 31 78 49
12 5 30 23   2 1 3 0   85 42 139 24
30 23 12 5   1 2 0 3   67 96 13 114
                           
6 11 24 29   0 3 1 2   7 120 61 102
24 29 6 11   3 0 2 1   133 30 79 48
11 6 29 24   2 1 3 0   84 43 138 25
29 24 11 6   1 2 0 3   66 97 12 115
                           
7 10 25 28   0 3 1 2   8 119 62 101
25 28 7 10   3 0 2 1   134 29 80 47
10 7 28 25   2 1 3 0   83 44 137 26
28 25 10 7   1 2 0 3   65 98 11 116
                           
8 9 26 27   0 3 1 2   9 118 63 100
26 27 8 9   3 0 2 1   135 28 81 46
9 8 27 26   2 1 3 0   82 45 136 27
27 26 9 8   1 2 0 3   64 99 10 117

 

 

Voeg de 9 panmagische 4x4 vierkanten op volgorde samen.

 

 

12x12 magisch vierkant

1 126 55 108 2 125 56 107 3 124 57 106
127 36 73 54 128 35 74 53 129 34 75 52
90 37 144 19 89 38 143 20 88 39 142 21
72 91 18 109 71 92 17 110 70 93 16 111
4 123 58 105 5 122 59 104 6 121 60 103
130 33 76 51 131 32 77 50 132 31 78 49
87 40 141 22 86 41 140 23 85 42 139 24
69 94 15 112 68 95 14 113 67 96 13 114
7 120 61 102 8 119 62 101 9 118 63 100
133 30 79 48 134 29 80 47 135 28 81 46
84 43 138 25 83 44 137 26 82 45 136 27
66 97 12 115 65 98 11 116 64 99 10 117

 

 

Helaas is bovenstaand 12x12 magisch vierkant niet volledig 2x2 compact en derhalve net niet helemaal perfect. Vandaar dat we net als bij de Khajuraho methode systematisch getallen omwisselen, om wel een perfect resultaat te krijgen.

 

 

Meest perfect 12x12 vierkant

3 126 55 106 2 125 56 107 1 124 57 108
127 34 75 54 128 35 74 53 129 36 73 52
90 39 142 19 89 38 143 20 88 37 144 21
70 91 18 111 71 92 17 110 72 93 16 109
6 123 58 103 5 122 59 104 4 121 60 105
130 31 78 51 131 32 77 50 132 33 76 49
87 42 139 22 86 41 140 23 85 40 141 24
67 94 15 114 68 95 14 113 69 96 13 112
9 120 61 100 8 119 62 101 7 118 63 102
133 28 81 48 134 29 80 47 135 30 79 46
84 45 136 25 83 44 137 26 82 43 138 27
64 97 12 117 65 98 11 116 66 99 10 115

 

 

Dit 12x12 magisch vierkant is panmagisch, (volledig) 2x2 compact en kloppend voor 1/3 rij/kolom/diagonaal.

 

Zie methode samengesteld, proportioneel (1) op deze website uitgewerkt voor

8x89x912x12a12x12b15x15a15x15b16x16a16x16b18x1820x20a20x20b21x21a21x21b24x24a24x24b, 24x24c27x27a27x27b28x28a28x28b30x30a30x30b32x32a32x32b32x32c

 

Download
12x12, Samengesteld, Prop. (1) b.xls
Microsoft Excel werkblad 134.5 KB