www.magic-squares.net                                         Website van Harvey Heinz

http://budshaw.ca/BorderedMagicSquares.html     Website van Harry White

www.magic-squares.info                                         Website van Holger Danielsson

 

Links naar interessante websites over magische vierkanten