Medjig methode

 

Neem als 1e vierkant een oplossing van het zuiver magisch 3x3 vierkant, maar ‘blaas’ deze op door de getallen 2x2 te presenteren. Maak een 2e vierkant van 9 medjig tegeltjes.
 
In een (2x2) medjig tegeltje komen elk van de getallen 0, 1, 2 en 3 precies één keer voor, maar telkens in een andere volgorde; kies de tegeltjes zo dat de som van de getallen in elke rij/kolom/diagonaal (6 x 1,5 =) 9 is.

Neem vervolgens (1x) een getal uit het 1e vierkant en tel daarbij 9x een getal uit hetzelfde vakje van het 2e vierkant bij op.

 

 

 1x getal                    +  9x getal                   =   zuiver magisch 6x6

2

2

9

9

4

4

 

2

3

0

2

0

2

 

20

29

9

27

4

22

2

2

9

9

4

4

 

1

0

3

1

3

1

 

11

2

36

18

31

13

7

7

5

5

3

3

 

3

1

1

2

2

0

 

34

16

14

23

21

3

7

7

5

5

3

3

 

0

2

0

3

3

1

 

7

25

5

32

30

12

6

6

1

1

8

8

 

3

2

2

0

0

2

 

33

24

19

1

8

26

6

6

1

1

8

8

 

0

1

3

1

1

3

 

6

15

28

10

17

35

  

 

Gebruik deze methode voor 'dubbel oneven' magische vierkanten (= 6x6, 10x10, 14x14, 18x18, …), hoewel deze methode ook voor 'dubbel even' magische vierkanten (= 8x8, 12x12, 16x16, 20x20, ...) geschikt is.

 

 

Download
6x6, Methode van Medjig.xls
Microsoft Excel werkblad 38.0 KB