Reflectie (1)

 

Maak een 10x10 magisch vierkant, waarbij het 2e patroon een reflectie is van het 1e patroon:

 

 

1x getal uit 1e patroon +1

0 9 9 9 9 0 0 9 0 0
1 1 8 8 8 8 8 1 1 1
7 7 2 7 2 2 7 2 7 2
6 6 6 3 3 3 3 3 6 6
5 5 5 5 4 4 4 4 4 5
4 4 4 4 5 5 5 5 5 4
3 3 3 6 6 6 6 6 3 3
2 2 7 2 7 7 2 7 2 7
8 8 1 1 1 1 1 8 8 8
9 0 0 0 0 9 9 0 9 9

 

 

10x getal uit 2e patroon

0 1 7 6 5 4 3 2 8 9
9 1 7 6 5 4 3 2 8 0
9 8 2 6 5 4 3 7 1 0
9 8 7 3 5 4 6 2 1 0
9 8 2 3 4 5 6 7 1 0
0 8 2 3 4 5 6 7 1 9
0 8 7 3 4 5 6 2 1 9
9 1 2 3 4 5 6 7 8 0
0 1 7 6 4 5 3 2 8 9
0 1 2 6 5 4 3 7 8 9

 

 

= 10x10 magisch vierkant

1 20 80 70 60 41 31 30 81 91
92 12 79 69 59 49 39 22 82 2
98 88 23 68 53 43 38 73 18 3
97 87 77 34 54 44 64 24 17 7
96 86 26 36 45 55 65 75 15 6
5 85 25 35 46 56 66 76 16 95
4 84 74 37 47 57 67 27 14 94
93 13 28 33 48 58 63 78 83 8
9 19 72 62 42 52 32 29 89 99
10 11 21 61 51 50 40 71 90 100

 

 

Let goed op dat alle getallen van 1 tot en met 100 zich precies één keer in het magisch vierkant bevinden; anders moet je verder puzzelen.

 

Deze methode werkt voor elke grootte is dubbel oneven; zie uitgewerkt voor 6x610x1014x1418x1822x2226x26 en 30x30

 

Download
10x10, reflectie.xls
Microsoft Excel werkblad 43.5 KB