Ultra magisch 7x7 vierkant

 

De sleutel om een ultra magisch (= symmetrisch en panmagisch) 7x7 vierkant te maken is: 0 - 6 - 1 - 2 - 3 - 4 - 5

 

 

1x getal uit shift 2 patroon            +  7x getal uit reflectie 1e patroon +1 =  7x7 ultramagisch vierkant

0 6 1 2 3 4 5   0 4 2 6 5 3 1   1 35 16 45 39 26 13
4 5 0 6 1 2 3   6 5 3 1 0 4 2   47 41 22 14 2 31 18
2 3 4 5 0 6 1   1 0 4 2 6 5 3   10 4 33 20 43 42 23
6 1 2 3 4 5 0   2 6 5 3 1 0 4   21 44 38 25 12 6 29
5 0 6 1 2 3 4   3 1 0 4 2 6 5   27 8 7 30 17 46 40
3 4 5 0 6 1 2   4 2 6 5 3 1 0   32 19 48 36 28 9 3
1 2 3 4 5 0 6   5 3 1 0 4 2 6   37 24 11 5 34 15 49

 

 

Deze methode werkt voor grootte is priemgetal van 5x5 tot oneindig. Zie uitgewerkt voor

5x57x711x1113x1317x1719x1923x2329x2931x31

 

Download
7x7, Ultra magisch.xls
Microsoft Excel werkblad 31.5 KB