Samengesteld 24x24 magisch vierkant (2)

 

Neem als eerste patroon 8x een 6x6 magisch vierkant en 8x de inverse van het 6x6 magisch vierkant (= 1+36 -/- getal van het originele 6x6 magisch vierkant) en neem als tweede patroon de '6x6 opgeblazen' versie van het 4x4 panmagisch vierkant om een 24x24 [pan]magisch vierkant met speciale magische eigenschappen te maken.

 

 

1x getal

20 29 9 27 4 22 17 8 28 10 33 15 20 29 9 27 4 22 17 8 28 10 33 15
11 2 36 18 31 13 26 35 1 19 6 24 11 2 36 18 31 13 26 35 1 19 6 24
34 16 14 23 21 3 3 21 23 14 16 34 34 16 14 23 21 3 3 21 23 14 16 34
7 25 5 32 30 12 30 12 32 5 7 25 7 25 5 32 30 12 30 12 32 5 7 25
33 24 19 1 8 26 4 13 18 36 29 11 33 24 19 1 8 26 4 13 18 36 29 11
6 15 28 10 17 35 31 22 9 27 20 2 6 15 28 10 17 35 31 22 9 27 20 2
17 8 28 10 33 15 20 29 9 27 4 22 17 8 28 10 33 15 20 29 9 27 4 22
26 35 1 19 6 24 11 2 36 18 31 13 26 35 1 19 6 24 11 2 36 18 31 13
3 21 23 14 16 34 34 16 14 23 21 3 3 21 23 14 16 34 34 16 14 23 21 3
30 12 32 5 7 25 7 25 5 32 30 12 30 12 32 5 7 25 7 25 5 32 30 12
4 13 18 36 29 11 33 24 19 1 8 26 4 13 18 36 29 11 33 24 19 1 8 26
31 22 9 27 20 2 6 15 28 10 17 35 31 22 9 27 20 2 6 15 28 10 17 35
17 8 28 10 33 15 20 29 9 27 4 22 17 8 28 10 33 15 20 29 9 27 4 22
26 35 1 19 6 24 11 2 36 18 31 13 26 35 1 19 6 24 11 2 36 18 31 13
3 21 23 14 16 34 34 16 14 23 21 3 3 21 23 14 16 34 34 16 14 23 21 3
30 12 32 5 7 25 7 25 5 32 30 12 30 12 32 5 7 25 7 25 5 32 30 12
4 13 18 36 29 11 33 24 19 1 8 26 4 13 18 36 29 11 33 24 19 1 8 26
31 22 9 27 20 2 6 15 28 10 17 35 31 22 9 27 20 2 6 15 28 10 17 35
20 29 9 27 4 22 17 8 28 10 33 15 20 29 9 27 4 22 17 8 28 10 33 15
11 2 36 18 31 13 26 35 1 19 6 24 11 2 36 18 31 13 26 35 1 19 6 24
34 16 14 23 21 3 3 21 23 14 16 34 34 16 14 23 21 3 3 21 23 14 16 34
7 25 5 32 30 12 30 12 32 5 7 25 7 25 5 32 30 12 30 12 32 5 7 25
33 24 19 1 8 26 4 13 18 36 29 11 33 24 19 1 8 26 4 13 18 36 29 11
6 15 28 10 17 35 31 22 9 27 20 2 6 15 28 10 17 35 31 22 9 27 20 2

 

 

+ (getal -/- 1) x 9

1 1 1 1 1 1 8 8 8 8 8 8 13 13 13 13 13 13 12 12 12 12 12 12
1 1 1 1 1 1 8 8 8 8 8 8 13 13 13 13 13 13 12 12 12 12 12 12
1 1 1 1 1 1 8 8 8 8 8 8 13 13 13 13 13 13 12 12 12 12 12 12
1 1 1 1 1 1 8 8 8 8 8 8 13 13 13 13 13 13 12 12 12 12 12 12
1 1 1 1 1 1 8 8 8 8 8 8 13 13 13 13 13 13 12 12 12 12 12 12
1 1 1 1 1 1 8 8 8 8 8 8 13 13 13 13 13 13 12 12 12 12 12 12
15 15 15 15 15 15 10 10 10 10 10 10 3 3 3 3 3 3 6 6 6 6 6 6
15 15 15 15 15 15 10 10 10 10 10 10 3 3 3 3 3 3 6 6 6 6 6 6
15 15 15 15 15 15 10 10 10 10 10 10 3 3 3 3 3 3 6 6 6 6 6 6
15 15 15 15 15 15 10 10 10 10 10 10 3 3 3 3 3 3 6 6 6 6 6 6
15 15 15 15 15 15 10 10 10 10 10 10 3 3 3 3 3 3 6 6 6 6 6 6
15 15 15 15 15 15 10 10 10 10 10 10 3 3 3 3 3 3 6 6 6 6 6 6
4 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5 16 16 16 16 16 16 9 9 9 9 9 9
4 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5 16 16 16 16 16 16 9 9 9 9 9 9
4 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5 16 16 16 16 16 16 9 9 9 9 9 9
4 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5 16 16 16 16 16 16 9 9 9 9 9 9
4 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5 16 16 16 16 16 16 9 9 9 9 9 9
4 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5 16 16 16 16 16 16 9 9 9 9 9 9
14 14 14 14 14 14 11 11 11 11 11 11 2 2 2 2 2 2 7 7 7 7 7 7
14 14 14 14 14 14 11 11 11 11 11 11 2 2 2 2 2 2 7 7 7 7 7 7
14 14 14 14 14 14 11 11 11 11 11 11 2 2 2 2 2 2 7 7 7 7 7 7
14 14 14 14 14 14 11 11 11 11 11 11 2 2 2 2 2 2 7 7 7 7 7 7
14 14 14 14 14 14 11 11 11 11 11 11 2 2 2 2 2 2 7 7 7 7 7 7
14 14 14 14 14 14 11 11 11 11 11 11 2 2 2 2 2 2 7 7 7 7 7 7

 

 

= samengesteld 24x24 panmagisch vierkant

20 29 9 27 4 22 269 260 280 262 285 267 452 461 441 459 436 454 413 404 424 406 429 411
11 2 36 18 31 13 278 287 253 271 258 276 443 434 468 450 463 445 422 431 397 415 402 420
34 16 14 23 21 3 255 273 275 266 268 286 466 448 446 455 453 435 399 417 419 410 412 430
7 25 5 32 30 12 282 264 284 257 259 277 439 457 437 464 462 444 426 408 428 401 403 421
33 24 19 1 8 26 256 265 270 288 281 263 465 456 451 433 440 458 400 409 414 432 425 407
6 15 28 10 17 35 283 274 261 279 272 254 438 447 460 442 449 467 427 418 405 423 416 398
521 512 532 514 537 519 344 353 333 351 328 346 89 80 100 82 105 87 200 209 189 207 184 202
530 539 505 523 510 528 335 326 360 342 355 337 98 107 73 91 78 96 191 182 216 198 211 193
507 525 527 518 520 538 358 340 338 347 345 327 75 93 95 86 88 106 214 196 194 203 201 183
534 516 536 509 511 529 331 349 329 356 354 336 102 84 104 77 79 97 187 205 185 212 210 192
508 517 522 540 533 515 357 348 343 325 332 350 76 85 90 108 101 83 213 204 199 181 188 206
535 526 513 531 524 506 330 339 352 334 341 359 103 94 81 99 92 74 186 195 208 190 197 215
125 116 136 118 141 123 164 173 153 171 148 166 557 548 568 550 573 555 308 317 297 315 292 310
134 143 109 127 114 132 155 146 180 162 175 157 566 575 541 559 546 564 299 290 324 306 319 301
111 129 131 122 124 142 178 160 158 167 165 147 543 561 563 554 556 574 322 304 302 311 309 291
138 120 140 113 115 133 151 169 149 176 174 156 570 552 572 545 547 565 295 313 293 320 318 300
112 121 126 144 137 119 177 168 163 145 152 170 544 553 558 576 569 551 321 312 307 289 296 314
139 130 117 135 128 110 150 159 172 154 161 179 571 562 549 567 560 542 294 303 316 298 305 323
488 497 477 495 472 490 377 368 388 370 393 375 56 65 45 63 40 58 233 224 244 226 249 231
479 470 504 486 499 481 386 395 361 379 366 384 47 38 72 54 67 49 242 251 217 235 222 240
502 484 482 491 489 471 363 381 383 374 376 394 70 52 50 59 57 39 219 237 239 230 232 250
475 493 473 500 498 480 390 372 392 365 367 385 43 61 41 68 66 48 246 228 248 221 223 241
501 492 487 469 476 494 364 373 378 396 389 371 69 60 55 37 44 62 220 229 234 252 245 227
474 483 496 478 485 503 391 382 369 387 380 362 42 51 64 46 53 71 247 238 225 243 236 218

 

 

Plak 1x1, 2x2, 3x3, 4x4 of 5x5 getallen vanuit de vakjes van elk 6x6 sub-vierkant om een panmagisch 4x4, 8x8, 12x12, 16x16 respectievelijk 20x20 vierkant te maken. Zie de voorbeelden beneden.

 

 

    1154 1154 1154 1154      
  1154         1154    
1154   20 269 452 413      
1154   521 344 89 200   1154 1154
1154   125 164 557 308   1154 1154
1154   488 377 56 233   1154 1154
                 
    1154 1154 1154        
    1154 1154 1154        
    1154 1154 1154        

 

 

    2308 2308 2308 2308 2308 2308 2308 2308      
  2308                 2308    
2308   16 18 273 271 448 450 417 415   2308 2308
2308   32 8 257 281 464 440 401 425   2308 2308
2308   525 523 340 342 93 91 196 198   2308 2308
2308   509 533 356 332 77 101 212 188   2308 2308
2308   129 127 160 162 561 559 304 306   2308 2308
2308   113 137 176 152 545 569 320 296   2308 2308
2308   484 486 381 379 52 54 237 235   2308 2308
2308   500 476 365 389 68 44 221 245      

 

 

    3462 3462 3462 3462 3462 3462 3462 3462 3462 3462 3462 3462      
  3462                         3462    
3462   29 9 31 260 280 258 461 441 463 404 424 402      
3462   3 25 30 286 264 259 435 457 462 430 408 403   3462 3462
3462   12 19 10 277 270 279 444 451 442 421 414 423   3462 3462
3462   512 532 510 353 333 355 80 100 78 209 189 211   3462 3462
3462   538 516 511 327 349 354 106 84 79 183 205 210   3462 3462
3462   529 522 531 336 343 334 97 90 99 192 199 190   3462 3462
3462   116 136 114 173 153 175 548 568 546 317 297 319   3462 3462
3462   142 120 115 147 169 174 574 552 547 291 313 318   3462 3462
3462   133 126 135 156 163 154 565 558 567 300 307 298   3462 3462
3462   497 477 499 368 388 366 65 45 67 224 244 222   3462 3462
3462   471 493 498 394 372 367 39 61 66 250 228 223   3462 3462
3462   480 487 478 385 378 387 48 55 46 241 234 243   3462 3462

 

 

    4616 4616 4616 4616 4616 4616 4616 4616 4616 4616 4616 4616 4616 4616 4616 4616      
  4616                                 4616    
4616   20 4 36 18 269 285 253 271 452 436 468 450 413 429 397 415      
4616   16 14 23 7 273 275 266 282 448 446 455 439 417 419 410 426   4616 4616
4616   32 1 8 26 257 288 281 263 464 433 440 458 401 432 425 407   4616 4616
4616   6 28 17 35 283 261 272 254 438 460 449 467 427 405 416 398   4616 4616
4616   521 537 505 523 344 328 360 342 89 105 73 91 200 184 216 198   4616 4616
4616   525 527 518 534 340 338 347 331 93 95 86 102 196 194 203 187   4616 4616
4616   509 540 533 515 356 325 332 350 77 108 101 83 212 181 188 206   4616 4616
4616   535 513 524 506 330 352 341 359 103 81 92 74 186 208 197 215   4616 4616
4616   125 141 109 127 164 148 180 162 557 573 541 559 308 292 324 306   4616 4616
4616   129 131 122 138 160 158 167 151 561 563 554 570 304 302 311 295   4616 4616
4616   113 144 137 119 176 145 152 170 545 576 569 551 320 289 296 314   4616 4616
4616   139 117 128 110 150 172 161 179 571 549 560 542 294 316 305 323   4616 4616
4616   488 472 504 486 377 393 361 379 56 40 72 54 233 249 217 235   4616 4616
4616   484 482 491 475 381 383 374 390 52 50 59 43 237 239 230 246   4616 4616
4616   500 469 476 494 365 396 389 371 68 37 44 62 221 252 245 227   4616 4616
4616   474 496 485 503 391 369 380 362 42 64 53 71 247 225 236 218   4616 4616

 

 

    5770 5770 5770 5770 5770 5770 5770 5770 5770 5770 5770 5770 5770 5770 5770 5770 5770 5770 5770 5770      
  5770                                         5770    
5770   20 29 9 4 22 269 260 280 285 267 452 461 441 436 454 413 404 424 429 411      
5770   11 36 18 31 13 278 253 271 258 276 443 468 450 463 445 422 397 415 402 420   5770 5770
5770   34 16 14 23 21 255 273 275 266 268 466 448 446 455 453 399 417 419 410 412   5770 5770
5770   7 25 32 30 12 282 264 257 259 277 439 457 464 462 444 426 408 401 403 421   5770 5770
5770   15 28 10 17 35 274 261 279 272 254 447 460 442 449 467 418 405 423 416 398   5770 5770
5770   521 512 532 537 519 344 353 333 328 346 89 80 100 105 87 200 209 189 184 202   5770 5770
5770   530 505 523 510 528 335 360 342 355 337 98 73 91 78 96 191 216 198 211 193   5770 5770
5770   507 525 527 518 520 358 340 338 347 345 75 93 95 86 88 214 196 194 203 201   5770 5770
5770   534 516 509 511 529 331 349 356